ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

ออกหน่วยรวมกับ บริษัท กรุงไทยแอกซ่า

ออกหน่วยรวมกับ บริษัท กรุงไทยแอกซ่า

ออกหน่วยบริการน้ำดื่มฟรี งานตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี

ออกหน่วยบริการน้ำดื่มฟรี งานตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี

ออกหน่วยตรวจสุขภาพฟรีบึงพระชนกจักรี

ออกหน่วยตรวจสุขภาพฟรีบึงพระชนกจักรี

ออกหน่วยตรวจสุขภาพ เกาะเทโพ

ออกหน่วยตรวจสุขภาพ เกาะเทโพ

ออกหน่วยงานอุทัยธานีเกมส์

ออกหน่วยงานอุทัยธานีเกมส์

ออกหน่วยงานประชุมกำนัน ผญ.บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ออกหน่วยงานประชุมกำนัน ผญ.บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ออกหน่วยงานประชุมกำนัน ผญ.บ้าน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ออกหน่วยงานประชุมกำนัน ผญ.บ้าน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ออกหน่วยงานประชุมกำนัน ผญ.บ้าน อ.บ้านไร่

ออกหน่วยงานประชุมกำนัน ผญ.บ้าน อ.บ้านไร่

ออกหน่วย ธนาคารกรุงไทย สาขา สรรคบุรี

ออกหน่วย ธนาคารกรุงไทย สาขา สรรคบุรี

ออกน่วยงานประชุมกำนัน ผญ. บ้าน อ.ลานสัก

ออกน่วยงานประชุมกำนัน ผญ. บ้าน อ.ลานสัก

กิจกรรม CSR โรงเรียน อำเภอ บ้านไร่

กิจกรรม CSR โรงเรียน อำเภอ บ้านไร่

การเลี้ยงลูกเชิงบวก_191226_0018

งานการเลี้ยงลูกเชิงบวก

งานมะเร็งร้าย ใกล้ตัวผู้หญิง4

งานมะเร็งร้าย ใกล้ตัวผู้หญิง

งานบรรยาย สุขกาย สุขใจ ไร้ โรคา_191226_0046

งานสุขกายสุขใจไร้โรคา

พนักงานโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ซ้อมดับเพลิง

พนักงานโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ซ้อมดับเพลิง

พิธีไหว้ศาลวันเปิดบริการ

พิธีไหว้ศาลวันเปิดบริการ