ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องอาหาร

ห้องอาหาร เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น. พร้อมบริการส่งอาหารถึงห้องพัก

การให้บริการ Internet Wi – Fi 

ตู้ ATM

ตู้สินค้าสะดวกซื้อ 7-Eleven

ห้องรองรับผู้บริการ VIP ROOM