ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานีในเครือของ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี เป็นโรงพยาบาลเอกชนเพียงแห่งเดียวใน จังหวัดอุทัยธานี ขนาด 59 เตียงบนเนื้อที่ 12 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนสายอุทัยธานี – พหลโยธิน ( ตรงข้ามโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ) พร้อมเปิดให้บริการในเดือน ตุลาคม 2562 นี้

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี พร้อมรองรับผู้ใช้บริการชาวจังหวัดอทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง พรั่งพร้อมด้วยแพทย์                                                                

 พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ ที่ชำนาญการ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้บริกาสร้างความ                                               

พึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน อีกทั้งยังมีระบบให้คำปรึกษา และยังมีบริการส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี กับทาง โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศที่ได้รางวัล “Himss Emram Stage 7”