แผนกสูติ – นรีเวช

คำแนะนำ :

ให้บริการทางการแพทย์โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติ – นรีเวช เข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของสตรี จึงพร้อมให้บริการดูแลสุขภาพและให้คำปรึกษาสำหรับสตรีทุกวัย ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การวินิจฉัยโรค การป้องกันและรักษาโรคของสตรี ฝากครรภ์ การคลอด ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

แพทย์ประจำศูนย์ :