แผนกโรคหัวใจ

คำแนะนำ :

ให้บริการทางการแพทย์โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหัวใจเพื่อวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ดูแลรักษาให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อป้องกันโรค พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  (EKG) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) เป็นต้น

แพทย์ประจำศูนย์ :