แผนกศัลยกรรม

แผนกศัลยกรรม>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคด้านศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมสาขาต่างๆ มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ ทีทันสมัย มีห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย แพทย์ประจำศูนย์ :

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและโรคเรื้อรัง เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคทางเดินหายใจ ความดันสูง โรคไขมันสูง โรคเก๊าท์ โรคทางสมอง โรคติดเชื้อ โรคไต เป็นต้น ด้วยเครื่องมือทีทันสมัย ช่วยให้การวินิจฉัยโรคทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ โดยทีมแพทย์อายุรกรรมทั่วไปและสาขาต่างๆ แพทย์ประจำศูนย์ :