วัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำเป็นต้องฉีดทุกปีหรือไม่?

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำเป็นต้องฉีดทุกปีหรือไม่? บทความทางการแพทย์ ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคของระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน ซึ่งมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอ็นซ่า(Influenza) ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เบื่ออาหาร ท้องเสีย ถ่ายเหลว ปวดท้อง โดยจะมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดามากและมีอาการนานกว่า เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ เช่น ปอดบวม และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ได้แก่ – เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี – ผู้สูงอายุ – หญิงตั้งครรภ์ – ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวโรคหัวใจ ปอด ไต ตับ เลือด เบาหวาน หรือระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ทั้งสายพันธุ์ A และ B จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงเป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาดทุกปี ในประเทศไทยมักระบาดในหน้าฝน เดือนมิถุนายน-ตุลาคม ของทุกปี แต่พบได้ประปรายตลอดทั้งปี และไม่ว่าใครก็สามารถติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ ทุกปีองค์การอนามัยโลก (WHO) จะเก็บข้อมูลการระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่จากทั่วโลกและประกาศว่าปีถัดไปคาดการณ์ว่าสายพันธุ์ใดจะระบาด โดยจะประกาศปีละ 2 ครั้ง คือเดือนกันยายนจะประกาศสายพันธุ์ที่คาดว่าจะระบาดในซีกโลกใต้ และเดือนกุมภาพันธ์ จะประกาศสายพันธุ์ที่คาดว่าจะระบาดในซีกโลกเหนือ…

ใครบ้าง…ที่ควรตรวจ “เบาหวาน”

ใครบ้าง…ที่ควรตรวจ “เบาหวาน” บทความทางการแพทย์ ใครบ้างที่ควรตรวจคัดกรองเบาหวาน “ใครเป็นกลุ่มเสี่ยงของเบาหวาน” “กลัวเป็นเบาหวาน ไปตรวจเมื่อไหร่ดี” “ตรวจเลือดแล้ว ยังไม่เป็นเบาหวาน ควรไปตรวจบ่อยแค่ไหน” สมาคมเบาหวานแห่งอเมริกา (American Diabetes Association) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ ออก “แนวทางการปฏิบัติทางคลินิก (Clinical Practice Guideline)” สำหรับเป็นมาตรฐานการดูแล รักษาเบาหวานทุกปี และนิยมอ้างอิงกันทั่วโลก ได้กำหนดการคัดกรองเบาหวาน (2018) ไว้คือ เกณฑ์การตรวจคัดกรองเบาหวาน หรือภาวะก่อนเบาหวาน ในผู้ใหญ่ 1. ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน (Overweight) โดยคิดจากดัชนีมวลกาย (Body Mass Index – BMI) ที่มากกว่า 25 กก./ตร.ม. ในคนอเมริกัน (หรือในยุโรป) และมากกว่า 23 กก./ตร.ม. ในคนเอเซียที่มีปัจจัยต่อไปนี้ร่วมด้วย – การไม่ออกกำลังกาย – ประวัติเบาหวานในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ หรือพี่ น้อง…