รถล้มเอง เบิก พ.ร.บ. ได้หรือไม่? แล้วได้ทั้งหมดเท่าไหร่?

รถล้มเอง เบิก พ.ร.บ. ได้หรือไม่? แล้วได้ทั้งหมดเท่าไหร่? อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะมีเรื่องราวต่าง ๆ ตามมา เช่น การได้รับบาดเจ็บต่อร่างกาย ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินเป็นต้น โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นบ่อยในกลุ่มผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ เช่น ขับขี่รถจักรยานยนต์ล้มเอง ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี ทำให้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง จนเกิดเป็นคำถามว่า กรณีรถล้มเอง เบิกพรบ.รถจักรยานยนต์ได้หรือไม่ ??? ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทราบดีว่า  จะต้องทำพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นข้อบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งสามารถคุ้มครองผู้กระสบภัยจากการประสบอุบัติเหตุ โดยเงื่อนไขการคุ้มครองก็จะมีความแตกต่างกันตามสถานะของผู้ได้รับอุบัติเหตุ แต่ถ้าเป็นกรณี รถล้มเอง ไม่มีคู่กรณี คราวนี้ พ.ร.บ. จะยังสามารถคุ้มครองได้หรือไม่? กรณี รถล้มเอง พรบ คุ้มครองได้หรือไม่ ? ก่อนอื่นต้องเข้าใจเรื่องของ  พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์สั้นๆ ก่อน พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์มีเพื่อคุ้มครองและเป็นหลักประกันให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนว่า จะได้รับเงินชดเชยเบื้องต้น หรือกล่าวได้ว่าหน้าที่หลักของ พ.ร.บ. คือการคุ้มครองค่าใช้จ่ายของผู้ขับขี่ ซึ่งในกรณีที่หากเกิดอุบัติเหตุ เช่น รถล้มเอง หรือ รถชนสิ่งกีดขวาง หรือแม้กระทั่งสุนัขตัดหน้ารถแล้วเสียหลัก…