Header

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสแดงที (Dengue Virus) มียุงลายเป็นพาหะนำโรคพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ มักพบในประเทศเขตร้อน
และระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปีอาการของโรคไข้เลือดออกมีตั้งแต่ไม่รุนแรงมากนักไปจนถึงเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

 

   • ไข้สูงเฉียบพลันเกิด 38.5C เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ อาเจียน
  • ผื่นจุดสีแดง หรือจุดเลือดออกเล็กๆ ขึ้นตามลำตัว แขนขา หรือถ่ายอุจระดำ
  • มีภาวะช๊อค เมื่อไข้ลดลงอย่างรวดเร็ว
  • ตับโต กดเจ็บบริเวณชายโครงขวา

  1. ให้ยาลดไข้ ห้ามใช้แอสไพริน
  2. ดื้มน้ำมากๆ หรือ ดื่มเกลือแร่ แทนน้ำเปล่า
  3. ถ้ามีอาการปวดท้อง ซึม กระสับกระส่าย มือเท้าเย็นเมื่อไข้ลด ให้รีบส่ง รพ. ทันที

  • เมื่อมีอาการน่าสงสัย ควรรีบพบแพทย์โดยด่วน
  • ป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด โดยเฉพาะเวลากลางวัน
  • ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง
ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

แผนกเด็ก

แผนกเด็ก

สถานที่

เวลาทำการ

เบอร์ติดต่อ

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์