ห้องคลอดและทารกแรกเกิด

ห้องคลอดและทารกแรกเกิด>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ห้องคลอดและทารกแรกเกิดให้การดูแลมารดาที่มาคลอดบุตร ตามมาตารฐานสากล ห้องคลอดปราศจากเชื้อ มีอุปกรณ์เครื่องมือทีทันสมัยครบครัน อาทิ เครื่องช่วยคลอดแบบต่างๆ เครื่อง Transport Incubator ใช้เคลื่อนย้ายทารกจากห้องคลอดไปแผนกทารกแรกเกิด เครื่องตรวจวัดชีพจรทารกในครรถ์ ท่อก๊าซแบบฝังในห้องรอคลอดและห้องคลอด เครื่อง Radiant Warmer เตียงคลอดระบบไฟฟ้าที่ทันสมัยทีมสูติแพทย์ และพยาบาลห้องคลอดที่มีประสบการณ์  ทารกที่คลอดใหม่ทุกรายจะได้รับการดูแลโดยกุมารแพทย์ตั้งแต่แรกคลอดได้รับคำแนะนำและสอนการเลี้ยงดูทารกด้วยนมมารดารวมถึงการดูแลปฎิบัติตนทั้งขณะที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลจนถึงการดูแลที่บ้านตลอดจนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและติดตามพัฒนาการของเด็กเพื่อให้มีความสมบูรณ์และพัฒนาได้เต็มศักยภาพ แพทย์ประจำศูนย์ :

แผนกโรคกระดูกและข้อ

แผนกโรคกระดูกและข้อ>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้บริการทางตรวจวินิจฉัยและรักษากระดูกหัก อาการปวดข้อ ข้อพิการ ปวดหลัง โรคกระดูกทับเส้น โดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มากประสบการณ์และมีความชำนาญ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการช่วยวินิจฉัยการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยพร้อมทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อให้ได้การรักษาที่ดีที่สุด แพทย์ประจำศูนย์ :

แผนกสูติ – นรีเวช

แผนกสูติ – นรีเวช>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้บริการทางการแพทย์โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติ – นรีเวช เข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของสตรี จึงพร้อมให้บริการดูแลสุขภาพและให้คำปรึกษาสำหรับสตรีทุกวัย ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การวินิจฉัยโรค การป้องกันและรักษาโรคของสตรี ฝากครรภ์ การคลอด ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย แพทย์ประจำศูนย์ :

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้บริการโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและบุคลากรเฉพาะทาง ตลอด 24 ชม. พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้การวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที ให้การปฐมพยาบาลรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็วปลอดภัย เพื่อรับการรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลจนฟื้นฟูสภาพให้กลับมาสู่สภาวะปกติ แพทย์ประจำศูนย์ :

แผนกศัลยกรรม

แผนกศัลยกรรม>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคด้านศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมสาขาต่างๆ มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ ทีทันสมัย มีห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย แพทย์ประจำศูนย์ :

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและโรคเรื้อรัง เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคทางเดินหายใจ ความดันสูง โรคไขมันสูง โรคเก๊าท์ โรคทางสมอง โรคติดเชื้อ โรคไต เป็นต้น ด้วยเครื่องมือทีทันสมัย ช่วยให้การวินิจฉัยโรคทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ โดยทีมแพทย์อายุรกรรมทั่วไปและสาขาต่างๆ แพทย์ประจำศูนย์ :

แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเด็กทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเจ็บป่วยเรื้อรั้ง ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การตรวจคัดกรองโรค การวินิจฉัย การให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก โดยทีมแพทย์ด้านกุมารเวชทั่วไปและสาขาต่างๆ แพทย์ประจำศูนย์ :

แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกรังสีวินิจฉัย>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้คำปรึกษาด้านการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ตรวจวินิจฉัยทางรังสีด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ให้บริการรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ เพื่อช่วยให้สามารถค้นหาสาเหตุและความผิดปกติของร่างกายได้อย่างละเอียดและชัดเจน การบริการ : เทคโนโลยีทางการแพทย์ เครื่องตรวจอัลตราซาวด์สำหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุของโรคแบบปลอดรังสี  เครื่องตรวจอัลตราซาวด์สำหรับการวิเคราะห์การตั้งครรภ์แบบปลอดรังสี เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT SCAN )  เอกซเรย์ทั่วไป ( General X – Ray ) เป็นการตรวจเอกซเรย์ตามอวัยวะของร่างกาย เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขนขา เอกซเรย์กระดูกสันหลัง เอกซเรย์ศีรษะ เป็นต้น ซึ่งจะใช้ในการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าบริเวณที่ต้องการถ่ายเอกซเรย์มีความผิดปกติหรือไม่ รวมทั้งยังใช้ระบบการจัดเก็บภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ( PACS ) ทำให้สามารถส่งภาพและเรียกดูภาพเอกซเรย์ได้สะดวกและรวดเร็ว การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ( Ultrasound )  เป็นการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สามารถใช้ตรวจวินิจฉัยส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ การอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน การอัลตราซาวด์การตั้งครรภ์ทางช่องคลอดและทางหน้าท้อง การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่างสำหรับผู้ชาย ( ตรวจอัลตราซาวด์ลูกอัณฑะ)  การตรวจอัลตราซาวด์ไทรอยด์ เป้นต้น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง…

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้บริการตรวจประเมิน รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพ สำหรับผู้ที่มีปัญหาความเสื่อมสมรรถภาพของร่างกายจากสภาวะหรือโรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการทำงานมีนักกายภาพบำบัด พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อฟื้นฟูให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ แพทย์ประจำศูนย์ :

แผนกตรวจสุขภาพ

แผนกตรวจสุขภาพ>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพทำประกัน ตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ ตรวจสุขภาพประจำปีทั้งรายบุคคล และพนักงานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำดูแลสุขภาพ รวมถึงให้บริการวัคซีน ด้วยความใส่ใจ และส่งเสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง แพทย์ประจำศูนย์ :