นพ.พูลทวี พรพานิช

คลีนิคกุมารเวช

ประวัติการศึกษา
ปี 2557 หลักสูตร ระยะสั้น โรคผิวหนัง สมาคมโรคผิวหนัง
ปี 2556 แพทย์ฝังเข็ม รุ่น 5 กรมแพทย์ทหารบก
ปี 2548 กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ปี 2542 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
ปี 2536 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประวัติการทำงาน
ปี 2548 กุมารแพทย์โรงพยาบาลค่ายจิระประวัติ
ปี 2545 – 2548 แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ปี 2542 ผู้บังคับหมวดเสนารักษ์ กองพันทหารม้าที่ 15 จังหวัดน่าน
ปี 2542 เจ้าหน้าที่แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ว.แพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ประจำอยู่โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี