นพ.เผดิม แก้วจงประสิทธิ์

ศัลยแพทย์ เฉพาะทางด้าน ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ประวัติการศึกษา
-แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-วุฒิบัตรสาขา ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลราชวิถี

ประวัติการทำงาน
ปี 2556-2560 ศึกษาต่อเฉพาะทางศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลราชวิถี
ปี 2560-2563 หน่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลพิจิตร และ โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร