พญ.พิมพ์ชนก มาไพศาลกิจ

แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป

ประวัติการศึกษา
ปี 2560 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน
ปี 2561 – 2562 โรงพยาบาลกรุงไทย จังหวัด นนทบุรี
ปี 2561 โรงพยาบาลอุทัยธานี
ปัจจุบันประจำอยู่ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี