Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

“วัคซีนไข้หวัดใหญ่” จำเป็นต้องฉีดทุกปีหรือไม่?

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำเป็นต้องฉีดทุกปีหรือไม่ ?

สภาวะอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบัน ส่งผลให้เราพบเจอการระบาดของไข้หวัดใหญ่กันบ่อยขึ้น ซึ่งไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส Influenza
ที่กระจัดกระจายอยู่ในอากาศ เมื่อใดที่ภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอลงและได้รับเชื้อเข้าไปก็จะส่งผลให้เราป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้
ซึ่งวิธีการป้องจากการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุดคือ…การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 

ติดตามแพ็กเกจและโปรโมชั่นหรือสอบถามข้อมูล

FACKBOOK :: โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี 
LINE ::
@princuthaithani หรือ (คลิก) https://lin.ee/IsAAbtW

Share Post: