Header

แผนกตรวจสุขภาพ

แผนกตรวจสุขภาพ

     แผนกตรวจสุขภาพ บริการตรวจและส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก พร้อมเจาะลึกข้อมูลสุขภาพรายบุคคลจัดทำแผนการตรวจสุขภาพ และวัคซีนประจำปี ตลอดจนติดตามช่วยเหลือผู้รับบริการในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพที่ให้ความใกล้ชิดกับผู้รับบริการเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ด้วยความปรารถนาดีที่อยากให้คุณมีสุขภาพที่ดีตลอดไปพร้อมทั้งสามารถดูแลสุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัวของคุณอีกด้วย

 

ให้บริการ

  • การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต - ให้บริการตรวจร่างกายก่อนทำประกันชีวิต โดยแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทประกัน
  • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
  • การตรวจสุขภาพพนักงานขององค์กร
  • การตรวจสุขภาพเพื่อไปต่างประเทศ
  • การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
  • การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์
  • การตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ โดยมีโปรแกรมที่หลากหลาย ตามช่วงวัยและความเหมาะสม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม