Header

การรักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน

การรักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน

     ศาสตร์การแพทย์แผนจีนมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ปัจจุบัน ความนิยมของศาสตร์การแพทย์แผนจีนได้แพร่หลายทั่วโลกและมีผลดีต่อสุขภาพในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ยอมรับศาสตร์การแพทย์แผนจีนเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคร่วมกับการแพทย์ปัจจุบัน

หลักการของแพทย์แผนจีนเน้นไปที่ "การปรับสมดุล" ของร่างกายเป็นหลัก แพทย์แผนจีนเชื่อว่า โรคและอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นเพราะร่างกายเสียสมดุล ดังนั้นการที่สามารถทำให้ร่างกายกลับสู่สภาวะสมดุล จะทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงพอที่จะต่อต้านโรคด้วยตนเอง โรคหรืออาการที่ผิดปกติก็จะหายไป

วิธีการบำบัดโรคตามแพทย์แผนจีนเพื่อให้ร่างกายคืนสู่สมดุลนั้นมีหลายวิธี เช่น การฝังเข็ม, การใช้รมยา, การครอบแก้ว, การนวดทุยหนา, การใช้กวาซา, การใช้ยาสมุนไพรจีน เป็นต้น แพทย์จะเลือกใช้วิธีการตามโรคหรืออาการของผู้ป่วยเป็นหลัก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

การรักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน

การรักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน

พจ.ชอรดา จุลภาค

แพทย์แผนจีน