Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:ศัลยกรรม

เฉพาะทาง: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

พญ. ภัฒฑริยา เหล็กแดง

เวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
17.00-20.00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : พญ. ภัฒฑริยา เหล็กแดง