Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:ศัลยกรรมทั่วไป

เฉพาะทาง: มะเร็งเต้านม

นพ.โดม เจริญทอง

เวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
08.00-12.00

*ตารางเเพทย์อาจมีการเปลี่ยนเเปลง*

ทำนัด : นพ.โดม เจริญทอง