Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ให้คำปรึกษาด้านการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ตรวจวินิจฉัยทางรังสีด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ให้บริการรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ เพื่อช่วยให้สามารถค้นหาสาเหตุและความผิดปกติของร่างกายได้อย่างละเอียดและชัดเจน

เทคโนโลยีทางการแพทย์

  • เครื่องตรวจอัลตราซาวด์สำหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุของโรคแบบปลอดรังสี 
  • เครื่องตรวจอัลตราซาวด์สำหรับการวิเคราะห์การตั้งครรภ์แบบปลอดรังสี
  • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT SCAN ) 

เอกซเรย์ทั่วไป ( General X – Ray )

เป็นการตรวจเอกซเรย์ตามอวัยวะของร่างกาย เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขนขา เอกซเรย์กระดูกสันหลัง เอกซเรย์ศีรษะ เป็นต้น ซึ่งจะใช้ในการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าบริเวณที่ต้องการถ่ายเอกซเรย์มีความผิดปกติหรือไม่ รวมทั้งยังใช้ระบบการจัดเก็บภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ( PACS )

ทำให้สามารถส่งภาพและเรียกดูภาพเอกซเรย์ได้สะดวกและรวดเร็ว

การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ( Ultrasound ) 

เป็นการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สามารถใช้ตรวจวินิจฉัยส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ การอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน การอัลตราซาวด์การตั้งครรภ์ทางช่องคลอดและทางหน้าท้อง การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่างสำหรับผู้ชาย ( ตรวจอัลตราซาวด์ลูกอัณฑะ)  การตรวจอัลตราซาวด์ไทรอยด์ เป้นต้น

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ( CT SCAN )

เป็นการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะส่วนต่างๆโดยการฉายรังสีผ่านอวัยวะในแนวตัดขวางและใช้คอมพิวเตอร์สร้างเป็นภาพ 3 มิติ สามารถตรวจได้ทั้งร่างกาย ตั้งแต่ศีรษะถึงเท้า เช่นตรวจหาเนื้องอกของอวัยวะต่างๆ ตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือด ตรวจดูการคลั่งของเลือดในสมอง ช่องท้อง หรืออุ้งเชิงกราน ตรวจหาความผิดปกติของลำไส้ใหญ่