Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

โรงพยาบาลพริ้นซ์ พริ้นซ์อุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี

Welcome to PRINC Uthai Thani Hospital

บริการของเรา

แผนกสูติ-นรีเวช

ให้บริการทางการแพทย์โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติ – นรีเวช เข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของสตรี จึงพร้อมให้บริการดูแลสุขภาพและให้คำปรึกษาสำหรับสตรีทุกวัย ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การวินิจฉัยโรค การป้องกันและรักษาโรคของสตรี ฝากครรภ์ การคลอด ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย