แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกรังสีวินิจฉัย>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้คำปรึกษาด้านการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ตรวจวินิจฉัยทางรังสีด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ให้บริการรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ เพื่อช่วยให้สามารถค้นหาสาเหตุและความผิดปกติของร่างกายได้อย่างละเอียดและชัดเจน การบริการ : เทคโนโลยีทางการแพทย์ เครื่องตรวจอัลตราซาวด์สำหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุของโรคแบบปลอดรังสี  เครื่องตรวจอัลตราซาวด์สำหรับการวิเคราะห์การตั้งครรภ์แบบปลอดรังสี เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT SCAN )  เอกซเรย์ทั่วไป ( General X – Ray ) เป็นการตรวจเอกซเรย์ตามอวัยวะของร่างกาย เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขนขา เอกซเรย์กระดูกสันหลัง เอกซเรย์ศีรษะ เป็นต้น ซึ่งจะใช้ในการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าบริเวณที่ต้องการถ่ายเอกซเรย์มีความผิดปกติหรือไม่ รวมทั้งยังใช้ระบบการจัดเก็บภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ( PACS ) ทำให้สามารถส่งภาพและเรียกดูภาพเอกซเรย์ได้สะดวกและรวดเร็ว การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ( Ultrasound )  เป็นการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สามารถใช้ตรวจวินิจฉัยส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ การอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน การอัลตราซาวด์การตั้งครรภ์ทางช่องคลอดและทางหน้าท้อง การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่างสำหรับผู้ชาย ( ตรวจอัลตราซาวด์ลูกอัณฑะ)  การตรวจอัลตราซาวด์ไทรอยด์ เป้นต้น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง…