แผนกศัลยกรรม

แผนกศัลยกรรม>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคด้านศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมสาขาต่างๆ มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ ทีทันสมัย มีห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย แพทย์ประจำศูนย์ :