แผนกตรวจสุขภาพ

แผนกตรวจสุขภาพ>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพทำประกัน ตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ ตรวจสุขภาพประจำปีทั้งรายบุคคล และพนักงานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำดูแลสุขภาพ รวมถึงให้บริการวัคซีน ด้วยความใส่ใจ และส่งเสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง แพทย์ประจำศูนย์ :